Medlemsmöte med Svenska Regissörsföreningen på Dramalabbet.

Freja Hallberg från PotatoPotato, Fredrik Haller från Teatr Weimar och Niclas Sandström från Teater Foratt var inbjudna för att samtala kring Malmö som social plats och konstnärlig yta. Det blev ett fint samtal. Jag kan ännu en gång konstatera hur viktigt det är att mötas och låta tankar och ord ta plats.

Medlemsmötet föregicks av ett extra årsmöte där Judit Benedek valdes till ordförande för SRF och jag till vice. Ett uppdrag jag ser mycket fram emot.