Experiencing Myselves workshop

Projektet Experiencing Myselves har sjösatts i och med en tre dagar lång workshop i Stockholm. Gabriele Labanauskaite och jag har pratat, klippt, pratat, klistrat, pratat och gestaltat varandra. Fram till och med 2015 kommer vi vara i pappersdockornas våld.