Projektledare

AnnaLina Hertzberg/dramALH
Reading på Gotlands Länsteater (Women’s Voice 2011)

Att leda och vidareutbilda andra är en viktig del av mitt arbete. Under mitt arbete med scenkonst har jag återkommit till och genomdriva projekt som regissör, verksamhetsledare, kurslärare eller projektledare.
Som regissör ingår projektledning som en del av arbetet. Några av de teaterprojekt jag gjort har utvidgats till att vara mer än en föreställning med fler komponenter som arbetar för en konstnärlig helhet.
Jag har lett internationella samarbeten där arbete med nyskriven dramatik varit i fokus. Dessa utbyten har innefattat planering, bidragsansökan, praktiskt och konstnärligt genomförande samt rapportering. Som lärare har jag undervisat i att skriva för scenen med praktiska exempel i arbete med skådespelare. Jag har praktiskt erfarenhet från mitt arbete som regissör, regiassistent och dramaturg. Jag har vidare förkovrat mig i ledarskap bl a inom Kulturkraft Stockholm (2013).