Med en lång erfarenhet från teatervärlden erbjuder jag mina kunskaper i kommunikation, engagemang och kreativitet.

Mina arbetsområden

Teater

Projekt

Omvärld

Kontakt

annalina@dramalh.se