Dramatiker och dramaturg

Jo Rideout och Per Öhagen. Foto Bertil Hertzberg.
repbild På Andra Sidan Spegeln (Dramalabbet 2009)

De historier jag vill berätta som dramatiker kommer ur stängda relationer, mytiska hjältinnor och främmande platser. Det handlar om hur sexualitet kan bryta lagar, om svårigheten att hitta sig själv och sin tro, ett stängt skafferi, kamp mot historien eller om barn som försöker navigera bland utsagor och förbud.
Jag har haft förmånen att medverka i flera internationella sammanhang där nyskriven dramatik varit i fokus. Det har lärt mig mycket, om mitt eget skrivande och om vilka möjligheter som öppnar sig när jag får låna någon annans blick. Min värld har vuxit och därmed även min hunger efter att få undersöka mer, fler historier.

Som dramaturg har jag jobbat både knuten till en förställning och i kontinuerlig verksamhet med repertoarläggning, lektörsutlåtande, som textjury et c. I flera projekt har jag haft det dramaturgiska ansvaret för textutveckling. Jag har arbetat på bl a Teater Västernorrland, Dramaten, Stockholms Stadsteater och Dramalabbet.

Jag undervisar i Att skriva Dramatik, både i grupp och enskilt.

Jag är gått dramatikerutbildning vid Biskops Arnös Folkhögskola. Under flera år var jag även aktiv på Dramalabbet – Sveriges enda scen för nyskriven dramatik, vilket var en gedigen utbildning för att skriva, läsa och tycka om text.
Nedan ser du samlad produktion som dramatiker.
Mer information om projekt där jag medverkat som dramatiker hittar du i min portfolio.

2010-3013 medverkade jag  i det georgisk-svenska dramatikerutbytet Women’s Voice.  Mina texter skrivna inom ramarna för samarbetet framförts vid iscensatta readings i Sverige och Georgien (Teaterbiennalen i Gävle 2011, ardiFEST i Tbilis 2011, Gotlands Länsteater 2012). Flera av texterna har översatts till georgiska och engelska.

2009-2011 medverkade jag i projektet ”Experiencing Yourself”, Litauen. I samband med dessa hölls readings av The Parade och Primrose. Primrose framfördes även som reading på Dramalabbet 2010 (tillsammans med Gabriele Labanauskaite).

Valda uppdrag som föreställningsdramaturg

Vinterfrossan i regi av Gisela Nilsson (Teater Västernorrland 2013)
Angels in America 1 och 2 i regi av Eva Dahlman (Stockholms Stadsteater 2011)
En handelsresandes död i regi av Eva Dahlman (Dramaten 2010)
Slott i Sverige i regi av Jenny Andreasson (Dramaten 2010)
Jubileumsrevyn (Dramalabbet 2008)