Mannen Från Öst badar i Tbilisi

Det var helt ljuvligt att bada svavelbad! Vi lyckades få in det i ett för övrigt späckat program. Vi läser, diskuterar, finner nya platser andligt och fysiskt. Den här gången välkomnar vi Emilia Pöyhönen som ny medlem. Mannen från Öst träffas igen, igen och igen.