Georgien kommer till Gotland – Women’s Voice workshop

Irma och Nino anländer lagom till Lucia och denna workshop inleds med ett besök i Sankta Maria Domkyrka. Det är inte bara de georgiska gästerna som tycker Gotland är exotiskt, även de svenska rycks med av höstdimman och tvingas till någon slags ro. Vi samtalar timavis. Gotlands Länsteater öppnar sina dörrar och vi har även en offentlig reading med diskussion efteråt. Tack Tamuna för att du fanns med som översättare!