Jenny Mörck har inga Naturliga Fiender – bilder

Bengt Einarsson som David och Lisa Rudenhed som Filmaren.
Bengt Einarsson som David och Lisa Rudenhed som
Filmaren.
Louise Löwenberg som Sjukgymnasten.
Louise Löwenberg som Sjukgymnasten.
Camilla van der Meer Söderberg som Konstnären.
Camilla van der Meer Söderberg som Konstnären.
Jacob Mohlin som Kritikern och Bengt Einarsson som David.
Jacob Mohlin som Kritikern och Bengt Einarsson som
David.
Louise Löwenberg som Sjukgymnasten och Martin Odh som Prästen.
Louise Löwenberg som Sjukgymnasten och Martin Odh som
Prästen.
Louise Löwenberg som Sjukgymnasten och Camilla van der Meer Söderberg som Konstnären.
Louise Löwenberg som Sjukgymnasten och Camilla van der
Meer Söderberg som Konstnären.
Martin Odh som Prästen och Lisa Rudenhed som Journalisten.
Martin Odh som Prästen och Louise Löwenberg som
Sjukgymnasten.
Camilla van der Meer Söderberg som Konstnären.
Camilla van der Meer Söderberg som Konstnären.
Scenografi Anna Sigurdsdotter.
Scenografi Anna Sigurdsdotter.