dramALH

dramALH är ett internationellt nätverk för dramatiker och andra scenkonstnärliga personer. dramALH arrangerar workshops och internationella utbyten samt erbjuder undervisning i textutveckling, både i grupp och individuellt.

Pelle Hanesu, Gabriele Labanauskaite, AnnaLina Hertzberg och Toril Solvang. Från workshop i samband med Stockholm Pride 2011.
Pelle Hanesu, Gabriele Labanauskaite, AnnaLina Hertzberg och Toril Solvang. Från workshop i samband med Stockholm Pride 2011.

För mer information kontakta AnnaLina (svenska/engelska) eller Gaile, gaile@dramalh.se (litauiska/engelska).