Curriculum Vitae

ANSTÄLLNINGAR

2015 – 2020 (ung scen/öst Linköping ) KONSTNÄRLIG LEDARE
2015 Workshop Exchanging my voice (Women Playwrights International Concerence, Kapstaden) WORKSHOPLEDARE
2015 – 2014 Dramatikersamarbete E Myselves (dramALH, galDRAMA) DRAMATIKER och WORKSHOPLEDARE
2015-2013 Textlaboratoriet ”ung scen/lab”  (ung scen/öst, Linköping) PROJEKTLEDARE
2014-2011 Dramatikerutbyte ”Mannen från Öst” (dramALH Sverige, Georgien, Litauen, Finland, Bulgarien)  DRAMATIKER OCH PROJEKTLEDARE
2013 Julfrosssan (Teater Västernorrland, Sundsvall) FÖRESTÄLLNINGSDRAMATURG
2013 – 2010 Dramatikerutbyte ”Women’s Voice” (Dramalabbet Sverige, Royal District Theatre Georgien) DRAMATIKER OCH PROJEKTLEDARE
2012 Do you feel understood? (Adelfa Agency, Helsingfors 2012) REGISSÖR
2012 ”De främmande 100” (Ur Svenska hjärtans djup, Stockholm) DRAMATIKER
2011 Östgöta Kungliga Regelverk (Ung Scen Öst, Linköping) IDÉ OCH MANUS
2010 Angels In America I och II Stockholms Stadsteater, FÖRESTÄLLNINGSDRAMATURG
2010  Darwins kapten (Dramaten, Stockholm) REGISSÖR
2011 – 2009 Löpande arbete på dramaturgiatet med föreställningar, repertoar, lektörsutlåtande (Dramaten, Stockholm) DRAMATURG
2011 – 2010 ”Creative writing for Theatre” (Music and Theatre Academy, Vilnius) KURSANSVARIG FÖR ATT SKRIVA DRAMATIK
2010 Skriva teatermanus för döva och hörselskadade (Tyst Teater, Stockholm) KURSANSVARIG FÖR ATT SKRIVA DRAMATIK
2009 – 2008 Planera och leda verksamheten (Dramalabbet, Stockholm) VERKSAMHETSLEDARE
2009 På andra sidan spegeln – Kitoje veidrodzio puseje (Dramalabbet, Stockholm) REGISSÖR OCH DRAMATIKER
2009 Aktualiteter (Dramalabbet, Stockholm) REGISSÖR
2009 Tea at Five (Reginateatern Uppsala) REGISSÖR
2009 Regiassistent till Eva Dahlgren (Uppsala Stadsteater, Uppsala) REGIASSISTENT
2009 Regiassistent till Stefan Metz (Göteborgs Stadsteater, Göteborg) REGIASSISTENT
2008 – 2005 Medverkande i dramatikergruppen (Dramalabbet, Stockholm) DRAMATIKER
2008 Fyra kvinnor (Alsta trädgårdar) REGISSÖR
2008 – 2006 Regiassistent till Karl Dunér, Staffan Roos, Maria Åberg, Andreas Boonstra och Klaus Hoffmeyer (Dramaten, Stockholm) REGIASSISTENT
2007 – 2006 ”Vid dagens slut” (Sveriges Radio, Umeå) KÅSÖR
2007 Kvävningsreflexen (Dramalabbet, Stockholm) REGISSÖR OCH DRAMATIKER
2007 Psykbryt (Teater Absoluta) REGISSÖR
2006 Jenny Mörck har inga naturliga fiender (Dramalabbet, Stockholm)  REGISSÖR OCH DRAMATIKER

 

UTBILDNING

Ledarskapsprogram för mellanchefer (Svensk Scenkonst 2016-17)
Fil. Kand. Litteraturvetenskap (Stockholms Universitet 2014)
Regi för radioteater (Kulturkraft, Stockholm 2013)
Ledarskapsutveckling för regissörer (Kulturkraft, Stockholm 2013)
Att skriva dramatik + fortsättningskurs  (Nordens folkhögskola Biskops Arnö, Stockholm 2003-05)
Tag å skriv 2 terminer (Nordiska folkhögskolan, Kungälv 2001)