UNG SCEN/LAB är ett scenkonstlaboratorium initierat av barn- och ungdomsteatern ung scen/öst. Första gången projektet ägde rum var i februari 2010 då elva unga kreativa människor möjlighet att pröva sina vingar på en professionell teater. Inom ung scen/lab får deltagarna under ett års tid får handledning i att prova på och upptäcka ett skrivande för scenen.

Under 2013 till 2015 var AnnaLina Hertzberg ansvarig för projektet. Projektets fokus var att uppmana och uppvigla deltagarna att utveckla sin tanke om vad dramatisk text är, samt inspirera varandra i sitt eget skapande.

bild-5