Man From east övrigMANNEN FRÅN ÖST – utbyte mellan dramatiker från öst och väst.

Mannen Från Öst hade sin första träff i september 2012 och beräknar pågå till våren 2015. Utbytet är en dramatisk undersökning av vilka likheter och skillnader som finns mellan självständighet och beroende, manlighet och kvinnligt, ålder och bakgrund, ord och tankar.

Hitills har nätverket träffas vid tre tillfällen.  Träffarna går ut på att diskutera pjäser som är skrivna inom ramarna för projektets tematik samt ge inspiration till fortsatt skrivande. Första gången vi träffades i Visby utgick från temat Manlighet och Oberoende i en post-kommunistisk kontext. Andra mötet i Tbilisi rörde Maskulinitet och Religion. När vi träffades i Palanga diskuterade vi Manlighet och Våld. Förutom att dela våra egna erfarenheter har varje möte en gästföreläsare som tolkar det givna temat.

Deltagarna i utbytet kommer från Sverige (Vera Näsström, född i Bulgarien, och AnnaLina Hertzberg), Finland (Emilia Pöyhönen), Litauen (Gabriele Labanauskaite) och Georgien (Nino Suramelashvili).

För mer information om de medverkande tryck på porträttbilderna.

Gabriele Labanuskaite

Gabriele Labanuskaite

Gaile Garnelyte

Gaile Garnelyte

Nino Suramelshvili

Nino Suramelshvili

Vera Näsström

Vera Näsström

Emilia Pöyhönen

Emilia Pöyhönen

AnnaLina Hertzberg

AnnaLina Hertzberg