Aktualiteter filmAKTUALITETER var ett projekt på fyra ben under ledning av AnnaLina Hertzberg.

AKTUALITETER/ Monologakuten 20 april 2009 på Dramalabbet. Uppläsning av och samtal kring gästdramatikers nyskrivna kortmonologer på temat Aktualiteter. Skrivandet fick påbörjas tidigast en vecka innan framförandet. Monologakuten genomföres i samarbete med dramatiker och skådespelare från Tyst Teater.
Medverkande: Elmira Arikan, Helena Granström, AnnaLina Hertzberg, Jon Karlsson, Mia Modig, Vera Näsström, Camilla van der Meer Söderberg, Jonas Arrias, Juli af Klintberg, Louise Löwenberg, David Mjönes, Martin Odh, Helena Thornqvist, Anna Wallander och Per Nyström.

AKTUALITETER/ Performancekonferensen 17 april 2009 på Clarion Hotel. Av och med Iris Smeds.
En panel av historiker, ekonomer, mediaforskare och konstnärer förklarar och gestaltar den tid som är nu. Är framtiden dåtiden, är dåtiden nutiden? Är nutiden den nya framtiden? Kan ett berg röra på sig? Är rummet fortfarande i tiden? Är verkligheten aktuell? Vad är det som händer?
Medverkande: Jennifer Rainsford, Fred Saboonchi, Johan Bergström, AnnaLina Hertzberg, Bokbål Förlag, Tova Gerge, Erik Magnusson, Marja-Leena Sillanpä, Anders Burman, Jonatan Habib Engqvist och Jacob von Oelreich.

AKTUALITETER/ Post-It löpande under hela Aktualitetsperioden på Dramalabbet och i staden. Hur vidgar vi teaterrummet? Handskrivna lappar och manifest förflyttar rum och tid. Av Britta Tegby Frisk och Eva Torsvall.

AKTUALITETER / Föreställningen premiär på Dramalabbet 4 april 2009. Kan det som stod i dagens tidning eller hände på gatan på väg till teatern avhandlas på scen samma kväll? Av Elin Brandell. Regi AnnaLina Hertzberg. Skådespelare Elmira Arikan, Louise Löwenberg, David Weiss, Benjamin Moliner, Erik Magnusson. DJ Per Nyström.