INVITE ME TO MY OWN WORDS är ett scenkonstprojekt initierat av regissör och dramatiker AnnaLina Hertzberg. Projektet innebär att diskutera rädslor, strukturer och praktiska förutsättningar för producerande av scenkonst. Projektet innebär att söka det egna konstnärliga uttrycket genom att lösa 12 uppdrag inom ett år.

Läs mer på projektets hemsida.