Pelle Hanesu, Gabriele Labanauskaite, AnnaLina Hertzberg och Toril Solvang. Från workshop i samband med Stockholm Pride 2011.