WOMEN’S VOICEinternationellt nätverk för utbyte mellan kvinnliga dramatiker.

Women's Voice i Stockholm maj 2012.

Women’s Voice i Stockholm maj 2012.

Women’s Voice är en internationell plattform för kvinnliga dramatiker, med fokus på utbyten och kreativa workshops. Women’s Voice vill sprida kunskap och inspiration till länder där kvinnliga dramatiker är icke existerande eller gravt underrepresenterade. Syftet med projektet är att utveckla och stärka de dramatiker som medverkar och ta lärdom av och utbyta kulturella erfarenheter. Målet är att uppmärksamma och sprida kunskap om kvinnans roll så väl lokalt som globalt.

AnnaLina har medverkat som projektledare för den första delen Women’s Voice Georgien/Sverige som pågick 2010-2013. AnnaLina medverkade även som dramatiker i projektet tillsammans med Johanna Emanulesson, Irma Tavelidze, Nino Suramleshvili och Camilla van der Meer Söderberg.

För mer information titta på projektets hemsida.

Lyssna på intervju i Radio Gotland och äs artikel i Gotlands Tidningar om Women’s Voice på Baltic Centre.

Women’s Voice är ett samarbete mellan Royal District Theatre i Tbilisi och Dramalabbet i Stockholm.